A határokon átnyúló „Female Cooperation“ („Női együttműködés“) fejlesztése a műszaki szakmákban való női egyenjogúság érdekében.

az Ausztria – Magyarország 2007-2013 Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében

Egy dinamikus gazdasági fejlődés alapját a cégek szakképzett dolgozói képezik. A tudományos és műszaki területeken való szakképzett alkalmazottak hiánya (Stájerországban különösebben a gépészeti, elektrotechnikai, anyagtudományi, kohászati és a vegyészmérnöki területeken van igény) új utakat igényel a fiatalok szakmai orientációja során. Számos fiatal, különösen lányok és fiatal nők számára a szakma kiválasztásakor egy nagyon szűk lehetőségi spektrum áll rendelkezésre. Sokan közülük kevés vagy semmilyen információval nem rendelkeznek a műszaki szakmák jellemző tevékenységeiről, folyamatairól.

A FEMCOOP projekt célja, hogy ösztönözze a fiatal nőket és lányokat, valamint az következő női nemzedéket a tudományos és műszaki területek szakmáinak elvégzésére, ezt a régiók szakképzett dolgozóinak hiányát csökkentése és a helyzet javítása érdekében.  A fém- és az elektromos ipar női szakképzett dolgozóit a projektbe be kell vonni, hogy megfelelő példaképként szolgáljanak a fiatal nők és lányok számára. A projekt ideje alatt nekik kell a „coach” („vezető”) szerepét betölteni és a fiataloknak a rendezvények (workshop) során új távlatokat felmutatni.

 

A cél elérése érdekében a következő alcélokat kell figyelemmel kísérni:

  • A természettudományos és műszaki területeken való szakmák (fém- és elektrotechnika) határokon átnyúló fejlesztése ezek új megjelenítési módja során 

  • A természettudományi és műszaki szakmák határokon átnyúló imázsjavítása

  • A női szakképzett munkások számának növelése a természettudományi és műszaki szakmákban

  • A fiatal nők kivándorlásának megfékezése a régiókban

  • Határokon átnyúló szakértői hálózat felépítése

  • Iskolákkal történi kísérleti projektek végrehajtása

          

Copyright IR Styria 2013 - Impressum